Skummeslövs kyrkaKyrka från 1100 talet. En av Hallands äldsta kyrkaFoto: Levi Johansson