Interiör från Skummeslövs kyrkaDopfunten är huggen i granit i tre delar och daterad till 1100 taletFoto: Levi Johansson