Interiör från Skummeslövs kyrkaSkeppsklocka från brittiska örlogsfatyget LYME som förliste utanför Skummeslöv.Foto: Levi Johansson