Interiör från Skummeslövs kyrkaApostlaskulpturerna från 1700 talet står ovanför ingången till kyrksalenFoto: Levi Johansson