Interiör från Skummeslövs kyrkaGammal kista - står i vapenrummetFoto: Levi Johansson