Interiör från Skummeslövs kyrkaKyrksalenFoto: Levi Johansson