Interiör från Skummeslövs kyrkaKyrksalen sedd från läktarenFoto: Levi Johansson