Skummeslövs kyrkaKyrka från 1100 taletFoto: Levi Johansson