Interiör från Skummeslövs kyrkaPredikstolen daterad till slutet av 1500 taletFoto: Levi Johansson