Interiör från Skummeslövs kyrkaPredikstolenFoto: Levi Johansson