Interiör från Skummeslövs kyrka



Bildfält på predikstolen föreställande Marcus











Foto: Levi Johansson