Interiör från Skummeslövs kyrkaRökelsekar från 1200 taletFoto: Levi Johansson