Interiör från Skummeslövs kyrkaMaria skulptur från omkring 1500Foto: Levi Johansson