Skummeslövs kyrkaTornet och vapenhuset byggt under medeltidenFoto: Levi Johansson