Interiör från Skummeslövs kyrkaOrgelfasadenFoto: Levi Johansson