Interiör från Skummeslövs kyrkaLampettFoto: Levi Johansson