Interiör från Skummeslövs kyrkaMaria skulptur från omkring 1300Foto: Levi Johansson