Interiör från Skummeslövs kyrkaGravsten från 1416Foto: Levi Johansson