Interiör från Skummeslövs kyrkaKopia av Altarskåp från 1500 talet föreställande en GregoriemässaFoto: Levi Johansson