BegravningsvagnStår uppställd i BegravningsannexetFoto: Levi Johansson